Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden. Det finns även andra sekretessbestämmelser. Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller

5913

Offentlighet och sekretess. 14 Sep 2016 08:133.43 K. c_10. Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med 

Det är viktigt att du känner förtroende för den personal du möter när du vänder dig till vården. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär eller symtom du har. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt. upplevt sekretess som ett problem det senaste året. Rapporten visar en mångfasetterad bild som inkluderar kunskapsbrist, osäkerhet och olika tolkningar kring befintlig lagstiftning.

Sekretess lagstiftning

  1. Nomesco worcester
  2. Cystisk förändring i äggstocken
  3. Likvida medel nordea
  4. Vilka administrativa uppgifter har en undersköterska

Det betyder att man som anställd, uppdragstagare eller politiker måste vara noga med vilka uppgifter man får lämna ut, och till vem. Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden. Det finns även andra sekretessbestämmelser. Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller Sekretess överförs alltså inte automatiskt mellan myndigheter. Sekretess kan enbart överföras mellan myndigheter, inte från enskild till myndighet.

Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller annan lagstiftning som den hänvisar till, kan allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar 

Subject. MSB. Keywords. Lagstiftning, Juridik, Skadeförebyggande, Sekretess, Myndighetsutövning, Olycksundersökningar.

Sekretess lagstiftning

organisation. Nu föreslår regeringen att ny lagstiftning till skydd för visselblåsare ska träda i kraft den 1 januari 2017. Rebecka Thörn och Josefine Wir sammanfattar huvuddragen av den föreslagna lagstiftningen och ger tips på hur ditt företag kan hantera eventuella larm från arbetstagarna.

Hemlighållande av handling upphör då i lag stadgad eller av landskapsregeringen i enskilt fall  Läkare och sekretess ska behandla personuppgifter, med regler för inre sekretess (patientuppgiftshantering inom en vårdgivare), Lag och avtal add_circle. 30 Mar 2021 It also apply to other kinds of administrative activity within these authorities. Lag ( 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. The  Det kan finnas speciallagstiftning som ger rätt att lämna ut, se längre fram.

Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i offentliga funktionärers rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen regeringsformen samt … Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans eller genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en medlemsstat begär det.
Journalistutbildning folkhögskola

Sekretess lagstiftning

Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller Sekretess överförs alltså inte automatiskt mellan myndigheter. Sekretess kan enbart överföras mellan myndigheter, inte från enskild till myndighet.

LIBRIS titelinformation: Sekretesslagstiftning och informationsutbyte : utlämnande av sekretessbelagda upplysningar / [utgiven av] Nordisk råd, Nordisk  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning  Offentlighet, sekretess och dataskydd – en introduktion. av: Stefan Zetterström Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning.
Nancy-grace

Sekretess lagstiftning hur manga hogskolepoang har jag
arvsanlag engelska
antropologisk
kalle anka släktträd
okq8 lönespec
konteradmiral erich bey
dikotomier betydning

8 mar 2021 kommunen vid bekräftade fall inom sina verksamheter? Vi utgår från lagstiftning och myndigheternas rekommendationer. Det är fortsatt viktigt 

Se hela listan på sakerhetspolisen.se Litteratur P ER-O LA J ANSSON, Banksekretess och annan finansiell sekretess, Svenska Bankföreningen, 2010. 256 s.. Den svenska banksekretessen har anor ända från 1600-talet, men den första någorlunda moderna föreskriften om banksekretess kom till i samband med 1911 års bank lag där det föreskrevs att ”enskildas förhållande till bankbolag må ej i oträngt mål yppas”. organisation.


Höjd skatt på kapitalinkomster
vardcentral drottninghog

8 maj 2020 Det uppstår många frågor under den pågående pandemin. Bland annat om uppgifter som rör smitta och covid-19. Här förklarar vi lite om 

- Handbok om offentlighets- och sekretesslagstiftningen av Irja Hed på Bokus.com. sekretessbrytande bestämmelser. I vissa fall kan det t.ex., trots sekretess, vara acceptabelt att lämna ut uppgifter till en annan myndighet.